Экскаватор делает кусь /// Excavator makes a bite /// яидиод

Экскаватор делает кусь /// Excavator makes a bite /// яидиод

Экскаватор делает кусь, Excavator makes a bite

Шэр! Лайк! Kот! %username%.

Что думаешь?

4078 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Котик делает фейспалм | Cat making facepalm

Somewhere in Wakanda /// Где-то в Ваканде